2️⃣G-STEM 101遊第二站
帶你即睇G-STEM課程簡介🤪一個課程,製造無限可能,廢話唔多講🤤快啲click入去睇睇啦😬想了解更多詳情或者早鳥報名,歡迎隨時聯絡我地📱課程六月尾就會啟動㗎啦,記得把握機會唔好錯失良機🤗