1️⃣G-STEM 101遊第一站
全港首間結合樂齡科技嘅stem課程正式登場啦🤩,我地嘅樂齡科技101課程涉及多個專業範疇👨🏻😎,當中涵蓋多個關鍵詞例如 #社會公民責任 #創新科技 #同理心 #人口高齡化,透過學生對樂齡科技的體驗,增加他們對長者的了解與關懷😘
即刻睇睇我地嘅介紹影片啦🤩想了解更多詳情或者早鳥報名,歡迎隨時聯絡我地📱